kurumsal kitaplar

araştırma

Kurumsal yayıncılık alanının en önemli dallarından kurum tarihi yazımı, ciddi bir araştırma çalışması demek. Özellikle kurumun kendi arşivinin olmadığı durumlarda (Türkiye’de en köklü kurumların bile arşivleri çoğu zaman içler acısı durumda), bu çalışma daha da büyük önem kazanıyor, kurumun arşivinin oluşturulmasına da büyük katkıda bulunuyor.

Araştırma aşamasında gazete taramaları, genellikle iyi bir başlangıç noktası oluşturuyor. Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivlerinin yanı sıra başka kurumsal arşivlerden de önemli malzeme elde edilebiliyor. Kurumla ilişkili kişilerin ve ailelerinin kişisel arşivleri, yararlanılabilecek bir diğer kaynak. Konuyla ilgili literatürün taranması, daha önceki çalışmaların saptanıp incelenmesi de şart elbette. Kimi zaman, 1928 öncesi kaynakların okunmasında, eski yazı uzmanları gerekli oluyor.

g yayın grubu‘nun tarih yüksek lisansı ve doktorası yapmış ya da yapmakta olan araştırmacıları, üzerinde çalıştıkları kurumun bile bilmediği belgeleri ortaya çıkarmakta, yanlış bilinenleri de düzeltmekte mahir.

sözlü tarih

Bir kurumun çalışanları (en üst yöneticisinden en kıdemsiz memuruna dek), kurumun resmi kayıtlarda bulamayacağınız pek çok yanını, özellikle de yaşayan yanını bilir. Pek çok insan için işi ve çalıştığı yer, yaşamını belirliyor ve tanımlıyor. Öte yandan hafızayı beşer, nisyanla malul; bazense unutulmuyor ama yanlış anımsanıyor. Kurum tarihi yazarken kişisel tanıklıklara başvurmak, bu nedenle çeşitli incelikler gerektiriyor: doğru sorular sormak, “anımsamıyorum” diyenlerin anımsamasını sağlamak, anımsananları birbirine doğrulatmak ve ortaya tutarlı, gediksiz bir bütün çıkarmak şart.

g yayın grubu, deneyimli röportajcıları sayesinde, kimi zaman 10, kimi zaman 100 kişinin tanıklığıyla, kurum çalışanlarını, iş ortaklarını, müşterileri ve aileleri kapsayan, beklenmedik bilgiler ortaya çıkaran, benzersiz sözlü tarih çalışmaları yapıyor.

yazım

Kurum tarihleri, genellikle ülke tarihini yansıtan, ona koşut giden özelliklere sahip oluyor; köklü ve büyük kurumlar, ülke tarihi üzerinde belirleyici bir rol de oynayabiliyor. Kurum tarihi yazarken en önemli noktalardan biri de, mikro tarihi makro tarih bağlamına yerleştirebilmek. Bunun için sağlam bir siyasal/sosyal/ekonomik/kültürel tarih kavrayışının olması gerektiği açık.

Yazım aşamasına gelindiğinde; yapılmış araştırmaların, sözlü tarih çalışmalarının ve makro tarihle bağlantıların bir araya getirilmesi gerekiyor. Bunu yaparken de, ne dediği anlaşılmakla kalmayan, okuma zevki de veren, sürükleyici ve merak uyandırıcı bir metne ulaşmak lazım.

g yayın grubu‘nun kurumsal tarih yazarları, çok sayıda kişisel yayını olan, Türkçenin inceliklerini bilen, anlatmayı iyi beceren kalemlerden oluşuyor.

Kurumsal kitapların yanı sıra aile tarihleri, biyografi ve anı kitapları yazımını ve üretimini de aynı özenle gerçekleştiriyoruz.

tasarım/basım

İçerik, bir yayını okunmaya değer kılan unsurların başında geliyor elbette; ama yayının estetik özellikleri, yani tasarımı, kağıdı, cildi, baskısı, kurumun prestijine belki daha da büyük bir katkı yapıyor, çünkü insanları cezbediyor. İnsanlar, güzel ve benzersiz bir kitabın sahibi olmak istiyor.

g yayın grubu, tüm kurumsal yayıncılık çalışmalarında, tasarım ve basımın en kaliteli/ en hesaplı biçimde gerçekleştirilmesini sağlayacak seçenekler sunuyor. Bazı kitaplarımız Amerika’da tasarlanıyor, bazıları İsviçre’de basılıyor, İtalya’da ciltleniyor.

Kitabınızı Amazon’la yaptığımız ortak çalışmayla tüm dünyada satışa sunabiliyoruz.

 

Kurumlar için yaptığımız çalışmaların örneklerini burada görebilirsiniz.